Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Klíma

Klíma


Klíma (podnebie), na rozdiel od počasia, sa vyznačuje relatívnou časovou stálosťou a  patrí medzi trvalé fyzickogeografické charakteristiky miesta, môžeme ju preto chápať aj ako dlhodobý režim počasia.

Na charakter podnebia Slovenska, okrem slnečnej radiácie a atmosférických procesov, v prvom rade vplýva geografická šírka a poloha vzhľadom na oceán a pevninu. Slovensko leží na západe eurázijského kontinentu, kde majú na podnebie vplyv jednak vzduchové hmoty, prichádzajúce od Atlantiku, ako aj vzduchové hmoty, vytvárajúce sa nad východoeurópskymi rovinami a nad vnútrom ázijského kontinentu. Východná časť Slovenska je viac pod vplyvom kontinentálnych vzduchových hmôt. Z hľadiska celosvetového členenia klímy patrí územie Slovenska podľa genetickej klasifikácie B. P. Alisova do pásu vzduchu miernych šírok, tj. mierneho klimatického pásma, konkrétnejšie do jeho európsko-kontinentálnej časti.

Najbližšia meteorologická stanica vzhľadom k Uzovskému Šalgovu je v súčasnosti stanica v katastri obce Jakubovany (okres Sabinov), ktorá je od stredu Uzovského Šalgova vzdialená vzdušnou čiarou približne 6,2 km. Spomíname to preto, lebo hlavne z výsledkov meraní tejto meteorologickej stanice budeme vychádzať pri charakteristike klímy našej obce.

Katastrálne územie obce Uzovský Šalgov patrí do mierne teplej oblasti, kde by mal byť počet letných dní pod 50 a priemerná teplota v júli nad 16 °C. Najteplejším mesiacom je júl, zriedkavejšie august a najchladnejším január, niekedy február. Priemerné januárové teploty sa pohybujú od -4 do -5 °C, priemerné júlové teploty medzi 18,5 a 19,5 °C. Priemerné ročné teploty sa pohybujú v rozmedzí 6 až 8,5 ˚C. Priemerné mesačné teploty vzduchu v Uzovskom Šalgove v roku 2003 nám približuje tabuľka č. 1.

Priemerná mesačná a ročná teplota vzduchu v Uzovskom Šalgove (2003)
Mesiace  III III IV VVI VII VIII IX XI XIIRok
Teplota -4,3-4,42,17,816,918,519,420,113,55,75,4-1 8,3 

Z dlhodobejších pozorovaní vyplýva, že širšie vegetačné obdobie v Uzovskom Šalgove nastupuje koncom marca a končí začiatkom novembra (začiatok a koniec dní s priemernou teplotou 5 ºC a viac), čiže trvá zhruba 7 mesiacov. Užšie vegetačné obdobie s priemernými teplotami 10 ºC a viac tu začína koncom apríla a končí začiatkom októbra, teda trvá asi 5 mesiacov. Letné obdobie s priemernými dennými teplotami 15 ºC a viac nastupuje v našom území koncom mája a končí začiatkom septembra, tj. trvá približne 100 dní.


 Zhodnotenie ročného chodu teplôt v Uzovskom Šalgove:

Pre jarné obdobie sú charakteristické náhle zmeny teploty. Súvisia s častými vpádmi studeného vzduchu z vyšších zemepisných šírok. Výraznejší pokles mrazov v Šarišskom podolí nastáva až v apríli, ale môžu sa objaviť ešte aj v máji, keď dochádza k teplotným inverziám, ktoré sú nebezpečné najmä v jarných mesiacoch, keď sú sprevádzané mrazmi a majú negatívny vplyv najmä na ovocné sady.

Leto má v Uzovskom Šalgove tiež premenlivý charakter. Teplota od marca do mája pomerne rýchlo stúpa, ale v júni je jej vzostup pribrzdený prílevom chladnejšieho oceánskeho vzduchu, ktorý tu prichádza vo viacerých vlnách. Najvýraznejšie sa to prejavuje začiatkom druhej dekády júna (tzv. európsky monzún), keď zosilnený prílev oceánskeho vzduchu je sprevádzaný poklesom teploty vzduchu a výdatnými zrážkami. V júli teplota opäť stúpa a koncom júla až začiatkom augusta dosahuje najvyššie hodnoty. Meraniami teplôt v Jakubovanoch (rok 2003), sa potvrdilo, že v júni už teploty nestúpali tak výrazne ako od marca do mája. Potvrdila sa aj súvislosť so zvýšenými zrážkami v júni, pretože v tomto mesiaci bol najvyšší úhrn zrážok v porovnaní s ostatnými mesiacmi príslušného roka.

Jeseň je najstálejším ročným obdobím v našom mikroregióne. V dôsledku vysokého tlaku vzduchu vytvárajúceho sa nad juhovýchodnou Európou, je koncom septembra alebo začiatkom októbra pekné počasie s dosť vysokými teplotami, nastáva tzv. babie leto. V októbri a novembri pri klesajúcej insolácii cez deň objavujú sa v pahorkatine Šarišského podolia, ale najmä v nízkej vrchovine Bachurne, prvé nočné mrazy a často v súvisia s teplotnou inverziou. Vtedy je obyčajne chladnejšie v doline Torysy, ktorá je vyplnená studeným vzduchom alebo hmlou.

Zima v Spišsko – šarišskom medzihorí a v Bachurni je nestála. Jej priebeh ovplyvňujú  vpády chladnejšieho i teplejšieho vzduchu. Pri prúdeniach vzduchu zo severu je tu pomerne nízka teplota, zima je veľmi tuhá. Zmiernenie nastáva pri vpádoch vzduchu z juhu. V doline Torysy sa veľmi výrazne prejavuje vpád chladného vzduchu z ruských rovín, ktorý tu preniká zníženým karpatským oblúkom. Podľa dlhodobých pozorovaní v Sabinove môžeme povedať, že v našom mikroregióne začína sneh padať priemerne v tretej dekáde novembra.


 Najslnečnejšími mesiacmi v Uzovskom Šalgove sú júl a august, keď býva obloha pokrytá oblačnosťou priemerne len na 50 %. Ročná výdatnosť zrážok sa pohybuje od 800 do 1000 mm, najdaždivejšími mesiacmi sú jún a júl. Snehová pokrývka sa vyskytuje 120-140 dní v roku.

    Prevažná časť zrážok, ktoré spadnú na naše územie, pripadá na letný polrok, zima je najchudobnejšia na zrážky, pomerne suchá. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 600 mm, maximum zrážok zvyčajne pripadá na jún (okolo 100 mm) a minimum na február (okolo 25 mm). Zrážkových dní sa počas roka vyskytuje vždy viac ako 140.

     Z hľadiska početnosti smerov vetra prevláda v Šarišskom podolí v ročnom priemere severozápadný vietor, čo súvisí s orientáciou údolia Torysy medzi Čergovom a Bachurňou (smer SZ - JV).

 Použitá literatúra:

 

  • Harčár, J. 1972. Šarišská vrchovina - fyzickogeografická analýza. Geografické práce III, č. 1-2. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1972.
  • Lauko , V. 2003. Fyzická geografia Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava : Mapa Slovakia, 2003.
  • Michaeli, E. 2000. Prírodné pomery. In: Kónya, P. red. Dejiny Sabinova. Sabinov : MÚ, 2000, s. 14-45.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Preladenie ANTÉNY

Informácia

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.09.2019 do 14.12.2019

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka