Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Voľné pracovné miesto - zastupovanie riaditeľky MŠVytlačiť
 

Voľné pracovné miesto

MATERSKÁ ŠKOLA UZOVSKÝ ŠALGOV

V súlade s § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme informáciu

o voľnom pracovnom mieste

Pracovná pozícia

 

zastupovanie riaditeľky MŠ

Termín podania žiadosti

 

do 31.8.2018

Názov a adresa zamestnávateľa

 

Obec Uzovský Šalgov, Obecný úrad Uzovský Šalgov 138, 082 61 Ražňany

 

Kontakt

 

051/452 18 00, 0905 452 834, uzovskysalgov@pobox.sk

 

Kategória, podkategória, kariérová pozícia

Učiteľ, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, vedúci pedagogický zamestnanec

Kvalifikačné predpoklady

 

odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky  MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady

 

- žiadosť o prijatie do zamestnania,

- doklad o vzdelaní,

- profesijný životopis,

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

- lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania.

Pracovný pomer

 

počas zastupovania na  RD

nástup 01. 10. 2018

Pracovný úväzok

 

100 %

Požiadavky

 

- I. atestácia z dôvodu vykonávania riadiacej funkcie,                min. 5-ročná pedagogická činnosť

Pedagogická činnosť

 

min. 5 rokov

 

 

Žiadosť prosíme zaslať poštou na vyššie uvedenú adresu zamestnávateľa alebo odovzdať osobne na obecnom úrade počas úradných hodín. Do žiadosti prosím uveďte telefonický a mailový kontakt. Termín pohovoru Vám bude oznámený mailom alebo telefonicky.

 

V Uzovskom Šalgove, dňa 10.08.2018

                                                      Ing. Jozef Merva, starosta obce Uzovský Šalgov

 


 
 

dnes je: 20.8.2018

meniny má: Anabela

Voľné pracovné miesto

Zastupovanie riaditeľky MŠ

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Prerušenie distribúcie elektriny - oznam

24.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. 11. 2018

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 10.12.2017 a od 01.04.2018

Vodovod a kanalizácia

Podmienky VVS pre pripojenie

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

Informácia k miestnym daniam a poplatkom

Oznam

Kalendár zberu odpadov na rok 2018

Zverejnenie

15.12.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2018

Upozornenie pre majiteľov psov

Oznam

Presťahovanie obecného úradu

Reorganizácia Obecného úradu v Uzovskom Šalgove

webygroup
ÚvodÚvodná stránka