Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Príprava rekonštrukcie kaštieľa

V tejto časti nájdete informácie ohľadom pripravovanej rekonštrukcie budovy kaštieľa v Uzovskom Šalgove súp. č. 138.

 

Obec podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z 2213012004901, dňa 25. 04. 2012, na projekt: Uzovský Šalgov, kaštieľ - rekonštrukcia.

Maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít projektu predstavuje čiastku vo výške 1 200 813,38 EUR.
Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP od 01.01.2007 do 31.12.2015.


 

Aktuálne informácie k projektu rekonštrukcie kaštieľa

Obec Uzovský Šalgov listom zo dňa 09. 05. 2013 požiadala pána prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc., ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o informácie akým spôsobom sa bude realizcia projektu rekonštrukcie kaštieľa v Uzovskom Šalgove uberať, kedy sa môže reálne očakávať financovanie, prípadne žiadala o poskytnutie informácie, ktorá bráni v normálnom pokračovaní t. j. podpisu dodatku k zmluve o nenávratný finančný príspevok.

 

Komunikáciu medzi obcou a príslušným ministerstvom t. j. listy obce, ako aj následné odpovede z MPaRV SR, Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, nájdete v priložených súboroch.

 

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

 

 

 

 

Správy

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

 

 

 

Výkresy ASR

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 
 12_1PP.PDF (245.3 kB) 12_1PP.PDF (245.3 kB)

 
 13_1NP.PDF (247.7 kB) 13_1NP.PDF (247.7 kB)

 
 14_ 2NP.PDF (166.2 kB) 14_ 2NP.PDF (166.2 kB)

 
 15_KROV.PDF (183.4 kB) 15_KROV.PDF (183.4 kB)

 
 16_STRECHA.PDF (301.3 kB) 16_STRECHA.PDF (301.3 kB)

 
 17_ REZ_ AA.PDF (338.4 kB) 17_ REZ_ AA.PDF (338.4 kB)

 

 

 
 Situacia_A2.PDF (1.6 MB) Situacia_A2.PDF (1.6 MB)

 

Výpisy KZ-O-D-KK

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búracie práce

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

Rozpočet

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

 

Statika RP

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

Vykurovanie, elektroinštalácia, meranie a regulácia, zdravotechnika, plyn

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

dnes je: 21.10.2018

meniny má: Uršuľa

Výkup zberového papiera

24. 10. 2018

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. 11. 2018

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 10.12.2017 a od 01.04.2018

Vodovod a kanalizácia

Podmienky VVS pre pripojenie

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

Informácia k miestnym daniam a poplatkom

Oznam

Kalendár zberu odpadov na rok 2018

Zverejnenie

15.12.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2018

Upozornenie pre majiteľov psov

Oznam

Presťahovanie obecného úradu

Reorganizácia Obecného úradu v Uzovskom Šalgove

webygroup
ÚvodÚvodná stránka