Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Príprava rekonštrukcie kaštieľa

V tejto časti nájdete informácie ohľadom pripravovanej rekonštrukcie budovy kaštieľa v Uzovskom Šalgove súp. č. 138.

 

Obec podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z 2213012004901, dňa 25. 04. 2012, na projekt: Uzovský Šalgov, kaštieľ - rekonštrukcia.

Maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít projektu predstavuje čiastku vo výške 1 200 813,38 EUR.
Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP od 01.01.2007 do 31.12.2015.


 

Aktuálne informácie k projektu rekonštrukcie kaštieľa

Obec Uzovský Šalgov listom zo dňa 09. 05. 2013 požiadala pána prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc., ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o informácie akým spôsobom sa bude realizcia projektu rekonštrukcie kaštieľa v Uzovskom Šalgove uberať, kedy sa môže reálne očakávať financovanie, prípadne žiadala o poskytnutie informácie, ktorá bráni v normálnom pokračovaní t. j. podpisu dodatku k zmluve o nenávratný finančný príspevok.

 

Komunikáciu medzi obcou a príslušným ministerstvom t. j. listy obce, ako aj následné odpovede z MPaRV SR, Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program, nájdete v priložených súboroch.

 

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

 

 

 

 

Správy

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

 

 

 

Výkresy ASR

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 
 12_1PP.PDF (245.3 kB) 12_1PP.PDF (245.3 kB)

 
 13_1NP.PDF (247.7 kB) 13_1NP.PDF (247.7 kB)

 
 14_ 2NP.PDF (166.2 kB) 14_ 2NP.PDF (166.2 kB)

 
 15_KROV.PDF (183.4 kB) 15_KROV.PDF (183.4 kB)

 
 16_STRECHA.PDF (301.3 kB) 16_STRECHA.PDF (301.3 kB)

 
 17_ REZ_ AA.PDF (338.4 kB) 17_ REZ_ AA.PDF (338.4 kB)

 

 

 
 Situacia_A2.PDF (1.6 MB) Situacia_A2.PDF (1.6 MB)

 

Výpisy KZ-O-D-KK

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búracie práce

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

Rozpočet

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

 

Statika RP

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

Vykurovanie, elektroinštalácia, meranie a regulácia, zdravotechnika, plyn

Kliknutím ľavým tlačidlom myši na názov súboru môžete súbor otvoriť, alebo uložiť.


 

 

dnes je: 23.11.2017

meniny má: Klement

Dieťa do MŠ potrebuje

prezúvky (pevná, prípadne zdravotná obuv), pyžamo, ramienko (vešiak), uterák, zubná kefka, plastový pohárik, náhradné oblečenie (gate, ponožky, tričko, tepláky)

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.05.2017

Vodovod a kanalizácia

Podmienky VVS pre pripojenie

Upozornenie pre majiteľov psov

Oznam

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

04.11.2017

Rybníky Uzovský Šalgov

Športový rybolov "chyť a pusť"

Presťahovanie obecného úradu

Reorganizácia Obecného úradu v Uzovskom Šalgove

Informácia k miestnym daniam a poplatkom

Oznam

Informácia k zberu a triedeniu odpadov

Oznam

Kalendár zberu odpadov na rok 2017

Kalendár zberu odpadov na rok 2017

Dopravné značenie v obci

Oznam

webygroup
ÚvodÚvodná stránka