Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Vývoj počtu obyvateľstva

 Vývoj počtu obyvateľstva

Osídlenie na území katastra Uzovského Šalgova môžeme podľa doterajších archeologických a historických výskumov predpokladať až v období vrcholného stredoveku, konkrétnejšie na konci 13. storočia. Vyvodzujeme tak z faktu, že prvá písomná zmienka o Šalgove je v listine z roku 1323, v ktorej uhorský kráľ Karol Róbert konfirmoval darovaciu listinu z roku 1315. Uličný (1990) predpokladá, že už v tom čase na spomínanom území existovala osada Šalgov, preto jej počiatky by sme mohli položiť minimálne na koniec 13. storočia. V uvádzanej listine z roku 1323 sa v katastri terajšieho Uzovského Šalgova spomína osada Totfalu (Slovenská Ves), čo vystihovalo skutočnosť, že v dedine bývali slovenskí obyvatelia, ktorí sa riadili starým domácim právom.

Prvé nepriame zmienky o počte obyvateľstva v osade Šalgov sú už zo 14. storočia, v roku 1372 v Šalgove hospodárilo 27 sedliackych domácností, v roku 1427 vyše 20 poddanských domácností. Neskôr, v 16. storočí, obec upadla, pretože podľa listiny z roku 1567 v Šalgove hospodárilo už len šesť domácností. Okolo roku 1600 máme údaj o počte obývaných poddanských domov, bolo ich štrnásť. Uličný (1990) dokonca k tomuto roku predpokladá v obci školu, čo by naznačovalo, že Šalgov mal na prelome 16. a 17. storočia priaznivejší demografický vývoj.

Z obdobia pred prvým oficiálnym sčítaním obyvateľstva v Uhorsku (1869) máme údaje o obyvateľstve len z dvoch písomných záznamov a to z roku1787, kedy sa spomína, že v obci žilo 200 obyvateľov (v 34 domoch) a k roku1828 sa uvádza 390 obyvateľov (49 domov), ktorí sa väčšinou živili ako roľníci. Prvý, ale neúplný súpis obyvateľstva bol na území Uhorska vykonaný už v rokoch 1715-1720, no pre Uzovský Šalgov údaje z neho nemáme. Do súpisu sa počítalo iba obyvateľstvo podliehajúce daňovej povinnosti, ktorej v tej dobe v našej obci podliehala asi drvivá väčšina obyvateľstva. V tomto súpise sa neevidovala šľachta, kňazi, ale aj učitelia a iné od dane oslobodené skupiny obyvateľov.

Na základe údajov z tabuľky č. 1 už môžeme urobiť analýzu vývoja počtu obyvateľov Uzovského Šalgova od prvého oficiálneho sčítania obyvateľstva v Uhorsku, ktoré sa uskutočnilo v roku 1869. Vtedy žilo v obci 300 obyvateľov. To poukazuje na pokles počtu obyvateľov, ak to porovnáme z rokom 1828, pričom tento pokles mal trvalejší charakter, pretože v roku 1890 mala obec najmenší počet obyvateľov (245 obyvateľov) za posledných 137 rokov (roky 1869 až 2006). O príčinách tohto stavu môžeme len špekulovať, ale v tomto období z hornatých severouhorských žúp odchádza veľa obyvateľov do západnej Európy a za more, do Ameriky. Jednou z hlavných príčin je relatívna preľudnenosť a nedostatok pracovných príležitostí a s tým súvisiacich príležitosti zlepšiť si svoju životnú úroveň.

Vývoj počtu obyvateľov v obci Uzovský Šalgov od roku 1869
 
Zdroj: Obecný úrad Uzovský Šalgov; Retrospektívní lexikon obcí ČSSR, 1978

Od roku 1890 až do roku 1970, s menším výkyvom okolo roku 1910, počet obyvateľov v Uzovskom Šalgove plynule vzrastal z 245 na 570, teda o 325 osôb. Tento absolútny prírastok však nebol rovnomerne rozložený. Najväčší prírastok pripadá na desaťročie 1950-61, kedy pribudlo 118 osôb, čo predstavuje až 36-percentný podiel prírastku, ktorý však časovo zaberá len 13 % z dĺžky trvania tejto 80-ročnej etapy. Predpokladáme, že to má súvis so zvýšenou povojnovou pôrodnosťou a tiež so zlepšením životnej úrovne obyvateľov obce, čo sa potom prejavilo aj na výraznej výstavbe domov. Zaujímavé je, že dve svetové vojny sa na početnosti obyvateľstva Uzovského Šalgova výraznejšie neprejavili.

Tridsaťročný úsek 1970 až 2001 je z hľadiska vývoja počtu obyvateľovobdobím stagnácie, absolútny prírastok bol len 7 osôb, z 570 na 577, pričom okolo roku 1991 bol zaznamenaný značný prechodný pokles počtu obyvateľov obce Uzovský Šalgov. Pod tento vývoj sa v 70. a 80. rokoch podpísalo najmä sťahovanie mladých rodín do blízkeho Sabinova za lepším bývaním a bližšie k práci. V 90. rokoch sa na vývoji obyvateľstva nepodpísali výrazne politické a s nimi spojené socioekonomické zmeny, aké sú celkovo typické pre slovenskú populáciu. Okres Sabinov, ako konštatuje Matlovič (2000), patrí v tomto období medzi naše populačne najaktívnejšie regióny.

Po roku 2001 dochádza v Uzovskom Šalgove opäť k zvyšovaniu počtu obyvateľov (graf č. 1). V tomto trende sa, s menším výkyvom v rokoch 2003-4, pokračuje aj v novom tisícročí a v roku 2006 bol zaznamenaný zatiaľ najvyšší počet trvale žijúcich obyvateľov v obci - 599 osôb. V posledných dvoch rokoch má na tom podiel hlavne prisťahované obyvateľstvo.

 

Vývoj počtu obyvateľov Uzovského Šalgova v rokoch 2000-2006
 
Zdroj: Obecný úrad Uzovský Šalgov

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.09.2019 do 14.12.2019

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka