Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Z kroniky

 Z kroniky obce

Na Obecnom úrade sa uchovávajú dve kroniky obce Uzovský Šalgov. Prvú -Pamätnú knihu obce Uzovský Šalgov - začal písať asi v roku 1948 riaditeľ miestnej štátnej ľudovej školy Jozef Lučiviansky, ktorému pomáhal rodák z našej obce, kostolník, 75-ročný Ján Marton. Kronika spracováva hlavne obdobie od roku 1948 do roku 1955, každý z týchto rokov je osobitne spracovaný a zápisy sú robené podľa jednotnej šablóny. Obdobie pred rokom 1948 je zhodnotené len veľmi stručne.

Druhá kronika - Kronika obce Uzovský Šalgov - bola založená niekedy na konci roku 1957 a zachytáva primárne obdobie od roku 1956 do roku 1990. Obdobie po rok 1955 je zhrnuté vo viacerých kapitolách (napr. Dejinný vývin obce, Súčasný stav obce, Slovenské národné povstanie, Obdobie od roku 1945 do 1948, Obdobie od roku 1948 do 1955). Až rok 1956 je prvým, ktorý je osobitne a ucelene spracovaný. Kronika nadväzuje na prvú obecnú kroniku a začal ju písať riaditeľ Národnej školy v obci Michal Tuleja.

Nižšie prinášame krátke úryvky z kronikárskych zápisov, pričom pri ich prepise sme úplne zachovali autenticitu textu, očíslovanie strán uvádzame len tam, kde bolo v kronike používané. Vysvetlivky prepisovateľa pripájame len na miestach, kde sú skratky.

 

Pamätná kniha obce Uzovský Šalgov 1948 - 1955

Rok 1950 (s. 14)

Osievanie a rozpis kontingentov

Z príkazu PPPR (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy; pozn. prepisovateľa) a ONV (Okresný národný výbor; pozn. prepisovateľa) v Sabinove uskutočňovalo sa osievanie v rámci 5RP (5-ročný plán; pozn. prepisovateľa) a podľa plánu, ktorý vypracovala vyživovacia komisia za vedenia Františka Župu, pôdohospodárskeho referenta a ľudového agronóma Jána Chomu, roľníka. Osiate boly následovné plochy: pšenica 50 ha, žito 39 ha, jačmeň 39 ha, ovos 15 ha, zemiaky 68 ha, ďatelina 74 ha, zelenina 5 ha, strukoviny 3 ha. Podľa osevu plochy a úrody boly vyrúbané kontingenty obilia, zemiakov, sena, slamy, mlieka, vajec, mäsa a husí. Mlieko odovzdávalo sa denne okrem nedele a sviatkov, v obci ho sberala Margita Lučivianska a od nej odvážalo mlieko nákladné auto do Sabinova. Dodávka vajec sa pohybovala od 30 kusov do 380 kusov, dodávka mlieka od 45 l do 620 litrov ročne. Mäso bravčové a hovädzie bolo vyrúbané podľa katastrálnych jutár. Múka, chlieb, žemle, rohlíky, cigarety, tabak a ostatné články dennej potreby bolo možno dostať voľne kúpiť. Predpísané kontingenty boly splnené tunajšou obcou na 102,4 %. 

Rok 1952 (s. 20)

Divadelné predstavenie

Dňa 5. júna 1952 predviedlo Dedinské divadlo z Bratislavy bábkovú hru „Dlhý, Široký a Bystrozraký“ za účasti 138 osôb.

 Rok 1953 (s. 23)

Rozpadnutie JRD

V mesiaci auguste 1953 vplyvom prejavu prezidenta s. (súdruh; pozn. prepisovateľa) Zápotockého sa rozpadli v okrese Sabinov viaceré družstvá, medzi nimi aj jednotné roľnícke družstvo Uzovský Šalgov. 

Tryzna

Dňa 19. marca 1953 bola tryzna za s. K. Gottwaldom v tunajšej škole, kde obšírne o živote a diele povedal s. Tuleja, riaditeľ, za účasti 125 osôb.

Rok 1954 (s. 24)

Odvod

Pri odvode dňa 21. marca 1954 z tunajšej obce boli odvedení: Vincent Štofaník st., Jozef Šimčík, František Falat, Vincent Štofaník ml., Ján Merva.

Stavby

Behom roka si vystavali a prestavali domy: Štefan Jusko, Ján Galko, čd. 68, Matej Kollár.

Úradovňa MNV

Úradovňa MNV Uzovský Šalgov bola v prízemí kaštieľa, kde spisy vybavoval a úradoval tajomník MNV Ján Verešpej, úväzkove denne 6 hodín

Národná škola

V tunajšej obci je dvojtriedna Národná škola s počtom žiakov 84. Učiteľský sbor je ten istý ako v roku 1953 (Michal Tuleja a Magdaléna Tulejová, pozn. prepisovateľa). Vyučuje sa striedavo v jednej učebni. 

Kronika obce Uzovský Šalgov 1956 - 1990

Dejinný vývin obce

Kronika obceAko bolo vyššie spomínané, celá obec bola roľnícka, ktorú tvorili rodiny: Marton, Štofaník, Šimčík, Podšedlý, Probala, Salay, Kiseľa, Benedík, Ceheľský, Dzurík, Ungvarský, Jusko, Župa, Bujpál, Falat, Jurčák, Slaninka, Kačala, Juda, Bobala. Z týchto rodín už vymreli - Probala, Podšedlý, Dzurík, Bujpál, Juda, Bobala a Kačala. Ostatné terajšie rodiny sú prisťahované.

Pôda patriaca týmto starým rodinám sa delila na oreky. Jeden orek asi 8 osminy, asi 20 katastrálnych jutár. Gazdovské pole sa rozkladalo na "Vyššej Vsi, Ortáše a Kruhy pri kaštieli". Panské pole sa rozkladalo na "Nižšom a Vyšnom kruhu". Pri komasácii roku 1860 sa zmenilo rozvrstvenie pôdy, panské pole prevzali gazdovia a gazdovské prevzal pán. V roku 1926 dostali gazdovia v rámci pozemkovej reformy pôdu "Vyššej Vsi, Ortáše a na Kruhu".

Gazdovia vlastnili ako urbarialisti lesy "Kaluty, Medze a Sejkeláz" a pastviská "Na Dvorskej doline, Čizár a Nereš". Neskôr prikúpili od obce Močidľany les "Varheď" a pastvisko "Bodoš".

Chotár sa delí na tieto časti: Veďo, Nižný kruh, Vyšný kruh, Pod Kaluty, Pod Nereš, Galdoň, Maťašky, Pod Čizár, Pod Kerekveň, Za Čizár, Gord, Úboč, Ortáše, Herlín, Korcuvky, Zvýšky, Dluhé, Patakvej, Vyššej Vsi, Halaštov, Varlaz, Ščepník, Bodoš, Varheď, Nereš, Medze, Kaluty, Sejkeláz, Dvorská dolina, Čizár, Rubanisky, Kerekveň, Bučo, Marcinka, Kohút, Dzelnice, Rovinky, Dubina, Otále, Pod Dubinu, Kohlapy, Ciby. 

Súčasný stav obce

c) Obyvateľstvo

Obec má 472 obyvateľov, slovenskej národnosti, čsl. štátnej príslušnosti, náboženstva rím. kat. V obci je 78 poľnohospodárskych závodov, poľnohospodárske usadlosti a 5 rodiny robotníkov. Obec sa skladá z malých a stredných roľníkov. Jozef Salay zakúpil si mláťačku, s ktorou mlátil obilie aj v iných obciach. Mláťačky nahradili doterajšie všetky ručné mláťačky. V roku 1938 sa začínajú kupovať spoločne poľnohospodárske stroje. V obci sú 5 úzkoriadkové sejačky a 3 vyorávače zemiakov, ktoré si zakúpili predovšetkým lepšie situovaní strední roľníci. Súčasne vo väčšej miere sa začínajú používať železné pluhy.

Ľud rozpráva šarišským nárečím. Zachováva si kroje, najmä ženy a ľudové zvyky a obyčaje. Svadby sa odbavujú 2 dni. Krstiny sa odbavujú tiež hlučne. Cez veľkonočné sviatky chlapci, mládenci a mužovia chodia oblievať dievčatá, dievky a ženy, ktoré im vo veľkonočný utorok oblievačku vracajú.

... Na turičné sviatky stavajú mládenci dievčatám máje. Je to vysoký smrek ozdobený farebnými papierovými stuhami, zapichnutý do plota záhradky alebo vrát. Máje sa stavajú v noci, aby dievčatá nevedeli, kto ich postavil.

Slovenské národné povstanie

Dňa 9. decembra 1944 bola nariadená nemeckými úradmi evakuácia. Nikto sa však z obce nepohol.

V tunajšej obci bola čata Nemcov, ktorá mala na starosti kopanie zákopov a dozor nad ľuďmi, ktorí kopali zákopy. Velitelia čaty bývali v kaštieli a kanceláriu mali v budove, v dome Petra Mervu, bývalej to hájovni. Vojaci bývali po domoch u ľudí. Bolo to v mesiaci decembri 1944 až januári 1945.

Dňa 20. decembra 1944 bolo bombardovanie Prešova. Časť lietadiel, ktorá previedla nálet, preletela ponad našu obec. Bombardovanie trvalo od 18,00 hod. 45 min. až do 19 hod. 45 min. Rakety, ktoré boli zhodené nad Prešovom, osvetľovali tak našu obec, že bolo vidno, ako cez deň. Výbuchy bômb bolo zreteľne počuť, okná sa triasli, ľudia od strachu vybehovali z domov. S hrôzou sa všetci dívali na toto hrozné divadlo.

.... Po príchode sovietskej armády bola prevedená mobilizácia všetkých brancov a vojakov do 35 rokov. Mimo týchto boli prezentovaní aj nevojaci, ktorí sa podrobili vojenskému výcviku v Levoči. Úlohou všetkých nastúpených k vojenským útvarom bolo, čím skôr oslobodiť vlasť a zaviesť poriadok v štáte. Chlapi nastúpili do boja a bojovali za oslobodenie našej vlasti po boku Sovietskej armády. V boji pri Mikuláši sa vyznamenali Andrej Kiseľa, Vincent Polák, Michal Merva. V hrdinskom boji pri Liptovskom Mikuláši padli z tunajšej obce Andrej Gaľa a Jozef Gaľa.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

zverejnenie

Platné prevádzkové poriadky

Multifunkčné ihrisko, Rybníky, Kaštieľ.

Úroveň vytriedenia odpadu

Zverejnenie

14.12.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

20. 11. 2018 a doplnenie 25. 01. 2019

RVaPS - povinné trvalé označenie psov transpondérom (mikročipom), povinná registrácia chovu ošípaných (20.11.2018). Informácie pre chovateľov s chovom s jednou ošípanou (25.01.2019).

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.09.2019 do 14.12.2019

Informačný leták „SMS pomoc 112“

Postup ako správne využívať sms na číslo 112

Správne triedenie odpadov

Letáky, vzdelávací materiál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka