Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 28.9.2017

Ing.  Jozef Merva, starosta obce Uzovský Šalgov

P O Z V Á N K A

na 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

V zmysle ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam na deň                                             

28. septembra 2017 o  17.00 h

pätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu   v Uzovskom Šalgove súp. č. 138 (budova kaštieľa).

 

P r o g r a m   z a s a d n u t i a :

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 5. Plnenie rozpočtu obce za obdobie január až august 2017
 6. Informácia o priebehu stavebného konania pre vedenie VN
 7. Schválenie stanoviska poslancov obecného zastupiteľstva k trase vedenia VN
 8. Rôzne
 9. Interpelácie poslancov
 10. Všeobecná diskusia
 11. Záver

 

Ing. Jozef Merva
starosta obce                        

 

Poznámka:
Prípadnú Vašu neúčasť z vážneho dôvodu, prosím vopred ohláste na obecnom úrade.
Prosím o dochvíľnosť.

 

V Uzovskom Šalgove
Dňa 21. septembra 2017

 

Aktuálny rok 2017

dnes je: 24.9.2017

meniny má: Ľuboš, Ľubor

Dieťa do MŠ potrebuje

prezúvky (pevná, prípadne zdravotná obuv), pyžamo, ramienko (vešiak), uterák, zubná kefka, plastový pohárik, náhradné oblečenie (gate, ponožky, tričko, tepláky)

Rybníky Uzovský Šalgov

Športový rybolov "chyť a pusť"

Cenník služieb

Služby poskytované obcou

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok autobusových spojov platný od 01.05.2017

Presťahovanie obecného úradu

Reorganizácia Obecného úradu v Uzovskom Šalgove

Vodovod a kanalizácia

Podmienky VVS pre pripojenie

Informácia k miestnym daniam a poplatkom

Oznam

Informácia k zberu a triedeniu odpadov

Oznam

Kalendár zberu odpadov na rok 2017

Kalendár zberu odpadov na rok 2017

Dopravné značenie v obci

Oznam

Oznam

Majitelia psov

webygroup
ÚvodÚvodná stránka